Coaching en Training

Coaching, training en procesbegeleiding vanuit een organisatie perspectief.

De essentie van veranderen


Waarom

Veranderen vraagt om een andere mindset, trainen van competenties en jezelf uitdagen in laten zien van nieuw gedrag. Daarnaast vraagt het verankeren van het nieuwe gedrag herhalen en herhalen totdat het nieuwe gedrag ook voor het brein als normaal wordt gezien. Dat blijkt keer op keer moeilijker te zijn dan vooraf ingeschat.  Een bestaande mindset waarmee men in het verleden succesvol is geweest loslaten,  vraagt om een inspirerende missie , een heldere visie, draagvlak bij de medewerkers en het ontwikkelen van competenties.

Visie

In onze visie op verankeren van gedrag gaan we ook uit van de context. Professionals hebben te maken met de Missie en visie van de organisatie, veranderingen, doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ook de invloed van het Leiderschap, gedrag van collega’s, en samenwerking zijn zaken die meegenomen moeten worden in het succesvol kunnen veranderen.

We helpen bestuurders, managers, professionals, en teams én daarmee de organisatie met het optimaal gaan benutten van potentieel, expertise, door mensen te leren optimaal te communiceren met zichzelf en andere professionals.

Missie

De missie van LINN is een bijdrage leveren aan het vergroten of terugkrijgen van de natuurlijke balans in denken, voelen en doen zowel in de context werk als persoonlijk. LINN helpt organisaties, teams en professionals door een inzet op de grondhouding van professionals, het creëren van verbinding tussen professionals, en het stimuleren van een professionele dialoog tussen professionals en in teams in het kader van effectief vergaderen.

Aanpak

Onze klanten vinden het fijn dat we vanuit een persoonlijke bevlogenheid een inzet leveren en ook gericht zijn op echt contact. Wat we hierin goed doen is dat we de rol hebben van trainer, coach en begeleider maar ook die van de procesbewaker van de gewenste cultuur, visie en doelen. Wat we doen is mensen verbinden aan persoonlijke doelen, aan elkaar, aan teamdoelen  en aan de organisatie.  Zie werkwijze voor meer informatie.

Het boek


De Hexagoon methodiek is een in Nederland ontwikkeld en inmiddels beproefd concept voor organisaties in verandering. Dit boek reikt inzichten, handvatten en geeft antwoord op vragen hoe organisaties succesvol te laten zijn in veranderingstrajecten.