In Company

De Leider als teamcoach


Een leidinggevende van een team of afdeling heeft te maken met groepsprocessen. Een Teamgericht leider is zich terdege bewust van groepsdynamische processen en fases waar een groep doorheen gaat.  Een Teamgericht leider is gericht op het verbeteren van de resultaten maar hij beseft ook dat er voorwaarden zijn om tot die resultaten te komen. In Hexagoon denken ligt de basis van een optimaal functionerend team in het creëren van  vertrouwen en veiligheid. Pas dan is het echt  mogelijk een vanuit een goede dialoog de aanwezige expertise optimaal te benutten en tot afspraken te komen en besluiten te nemen. Als op basis van een dialoog een besluit word genomen is er ook draagvlak en zullen professionals ook de verantwoordelijkheid nemen om elkaar feedback te geven en aan te spreken als iemand zich niet houdt aan de afspraken. Een Hexagoon teamgericht leider investeert dus niet alleen in dialoogsessies, hij investeert ook in relaties.