In Company

Team effectiviteit


LINN is gespecialiseerd in het optimaliseren van de samenwerking tussen professionals. Het betreft hier de samenwerking tussen leiding en medewerkers , tussen medewerkers onderling en samenwerking met andere teams of afdelingen.

In dit programma werkt een trainer van LINN Sittard met de leidinggevende en de afdeling/team samen om de teamsamenwerking en resultaten te verbeteren. De leidinggevende maakt deel uit van het traject en heeft ook een belangrijke rol met betrekking tot het neerzetten van een inspirerend openingskader. In deze training is het bouwen van vertrouwen en veiligheid belangrijk als basis om met elkaar in de dialoog te gaan, te gaan verbeteren en het resultaatgerichte professionele gedrag te creéren wat nodig is in een voortdurend veranderende omgeving.
Teams worden weer effectief, medewerkers gaan weer op een prettige manier met elkaar om en de samenwerking met de leidinggevende verbetert sterk. De structuur van de training is gebaseerd op de volgende fases, Vertrouwen,  De dialoog, Omgaan met conflicten, Draagvlak en Commitment, Besluitvaardigheid in groepen en Elkaar aanspreken Resultaatgericht gedrag