Wat we doen

Methodiek


We werken samen met bedrijven vanuit een gedeelde visie op het thema mens en organisatie. Vertrouwen is de basis waarop deze samenwerking berust.  Vervolgens is het in de intake van belang om een goede analyse te maken van de huidige situatie. Dat doen we vanuit de dialoog met de professionals.  Wij zijn specialist in communicatie, coaching, vragen stellen, spiegelen en confronteren. Dit is nodig om  het probleem achter het probleem in kaart te kunnen brengen. Het gaat er immers niet om allerlei problemen met eindeloze actielijsten proberen op te lossen maar om structurele verbeteracties vast te stellen.

We werken en communiceren dan ook op basis van feiten en niet op basis van allerlei meningen, gedachten, gevoelens en beelden. We werken vanuit de operationele realiteit en gaan aan de slag i.p.v erover blijven praten. Het doel is het bereiken van een langdurig en structureel resultaat waarbij voortdurend ingespeeld wordt op snelle veranderingen in de markt en klantomgeving, zonder de Missie uit het oog te verliezen.

Onze klanten vinden het fijn dat we vanuit een persoonlijke bevlogenheid een inzet leveren en ook gericht zijn op echt contact. Wat we hierin goed doen is dat we de rol hebben van trainer, coach en begeleider maar ook die van de procesbewaker van de gewenste cultuur, visie en doelen. Wat we doen is mensen verbinden aan persoonlijke doelen, aan elkaar, aan teamdoelen  en aan de organisatie.