Wat we doen

Voor leidinggevenden


LEIDERSCHAP

Zodra binnen de organisatie context  leiders zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor de toekomst van hun organisatie maar ook geven om de toekomst van hun mensen ontstaat duurzaam leiderschap. Vanuit de missie van een organisatie is de Duurzaam Leider verantwoordelijk om mensen te inspireren en is hij verantwoordelijk voor optimaliseren van de Business , het optimaliseren van de performance van de medewerker en het optimaliseren van de persoonlijke ontwikkeling van iedere medewerker. LINN heeft  leiderschap programma’s ontwikkeld gericht op inspireren, koers houden,  verbeteren,  presteren en borgen