Wat we doen

Voor organisaties


Het werken met het Hexagoon transitiemodel betekent dat er een  transparante verbinding wordt gelegd tussen de missie, visie en strategie van de organisatie. De gewenste richting waar de organisatie zich naar toe wil bewegen wordt duidelijk voor elke medewerker. Deze duidelijkheid komt ondermeer tot uiting dat medewerkers de samenhang tussen organisatie-, team-, en individuele doelstellingen zien en begrijpen. Hierdoor krijgen zij inzicht in het effect van hun handelen op de doelstellingen op Ons—Wij-Ik niveau. Er ontstaat consistentie in gedrag en attitude omdat het kader duidelijk is voor betrokkenen.

Tevens geeft het Hexagoonmodel aan welk type leiderschap passend is om de organisatie naar de gewenste situatie te leiden. Meer weten over het Hexagoonmodel? Klik hier