Wat we doen

Voor professionals


Individuele training/coachings trajecten

Een ingrijpende organisatie verandering raakt ook de professionele ontwikkeling van de medewerkers. De individuele medewerker dient zich bewust te worden van zijn competenties en talenten, ën op welke wijze  zijn expertise bijdraagt aan het organisatieresultaat. Hierdoor kan hij betekenis geven aan zijn handelen maar verkrijgt hij ook inzicht in ontwikkelpunten.

Coaching, training en leiderschapsontwikkeling zijn gericht op het ontwikkelen van prestatiegericht gedrag.