Wat we doen

Voor teams


Het Hexagoonmodel stimuleert integratie van processen en systemen. Op teamniveau betekent dit dat teams zich bewust  dienen te worden van hun wederzijdse afhankelijkheid. In de aanpak gaan zij zich gericht afvragen hoe hun expertise niet alleen bijdraagt aan het  realiseren van organisatie- en teamdoelen, maar ook hoe zij andere teams ten dienste kunnen zijn en kunnen ondersteunen in het behalen van hun doelstellingen. Interdisciplinaire samenwerking is belangrijk om op efficiënte wijze resultaten te behalen en voorkomt silovorming in organisaties.